Disclaimer

Hoewel we veel zorg hebben besteed aan de inhoud en opmaak van deze website, kunnen we geen garantie geven dat deze informatie volledig, juist en actueel is. Wijzigingen en aanvullingen aan de website kunnen per direct en zonder kennisgeving worden doorgevoerd. Aan de publicaties op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Just in Case Communicatie BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik door de op de website gepubliceerde informatie. Geen enkel gegeven of bestand, dat op deze website wordt gepubliceerd, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Just in Case Communicatie BV.

Privacy statement

Just in Case Communicatie BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om contact met u op te nemen of om u persoonlijk te informeren over relevante diensten van Just in Case Communicatie BV. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Just in Case Communicatie BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of aan derden ter beschikking stellen, tenzij u daar impliciet of expliciet om heeft verzocht. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies uitsluitend om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website, zoals paginaweergaves, gebruikte technologie├źn en tijd besteed op de website. Deze informatie wordt anoniem verwerkt en helpt ons onze website en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op onze gebruikers.